WELKOM BIJ Steunhulp Twente

Bron: (gedeeltelijk) ingezonden informatie.

Er bereiken ons vele berichten over woningstichting Sint Joseph en woningstichting Beter Wonen,
dat er mogelijk sprake zou zijn van wanbeleid. Huurders mogen geen woning huren of moeten
eerst hun financien overdragen aan een bewindvoerder, voor ze inaanmerking komen voor een
huurwoning. Ben u ontevreden over de houding van deze woningstichting(en), dan kunt u bij
ons een klacht indienen. Mochten we aanleiding zien om u door te verwijzen naar een advocaat,
is steunhulp twente niet aansprakelijk voor eventuele voortvloeiende kosten.

.Steunhulp Twente geeft gratis advies en zijn er geen kosten gebonden aan
het doorverwijzen en of het in behandeling nemen van uw klacht. Het doorverwijzen
kan mogelijk wel kosten met zich meebrengen.

LET OP: U kunt alleen een klacht indienen als het gaat om bovengenoemde (almelose) woningstichting(en).
Wij zullen uw klacht vertrouwelijk verwerken en delen uitsluitend uw gegevens met een advocatenkantoor
of de desbetreffende woningbouwvereniging ten behoeve van onze dienstverlening.

Positieve Resultaten:
1. Huurster met jong kind, die jaren met gat in plafond heeft moeten wonen, heeft een andere woning toegewezen gekregen.
2. Jongen met spierziekte die geen woning mocht huren i.v.m. 5 wietplantjes heeft ook een woning toegewezen gekregen.

Negatieve Resultaten:
1. Gezin met 2 jonge kinderen hebben uit machteloosheid de huur opgezegd en staan over 30 dagen op straat-
omdat Sint Joseph via de rechter het huurcontract wou ontbinden en omdat Beter Wonen het gezin liet opdraaien
voor de proceskosten i.v.m. een kortgeding eerder dit jaar.
2. Man waarvan het gras in de voortuin te hoog was, heeft op dit moment een zwerfend bestaan.
Beter Wonen wou dat de man zijn voortuin ging maaien en hield geen rekening met armoede en bewindvoering.
3. Oudere woningzoekende (Fred) heeft tot op heden nog niets vernomen van de woningbouw.
4. Beter Wonen & Sint Joseph geven duidelijk geen waarde aan privacy van de huurders. Uitwisselen van (persoons)gegevens
lijken op als het uitwisselen van pokemon kaarten.